dijous, 11 de gener de 2018

TREBALLS DE SÍNTESI DE 1R, 2N I 3R D' ESO

Els alumnes de 1r d' ESO han treballat l' època romana en els seus Treballs de Síntesi. Han fet presentacions en format Power Point, exposicions de maquetes, etc. Els temes proposats han estat: Tarraco, Arquitectura i societat romana, Art romà, Mitologia i Entreteniment en l' època romana.

A 2n d' ESO, han estat aprofundint sobre diferents aspectes de l' Edat Mitjana, com ara els seus castells i monestirs, la indumentària, costums i cuina, la societat feudal, l' heràldica, els gremis i els cavallers. Després de veure les seves maquetes i escoltar les seves exposicions, podem dir que s' han convertit en tots uns experts de l' època.

El mar i les activitats esportives han estat els eixos vertebradors dels Treballs de Síntesi dels alumnes de 3r d' ESO. En relació a la seva estada a Lloret per les colònies, han aprofundit en temes com els éssers vius marins, els ports i les llotges, la mitologia marina, l' alpinisme, els esports aquàtics o la cuina del mar.